Vakıf üyelerimizden ve Gençlik Spor Genel Müdürlüğü Spor Kuruluşları Daire Başkanlığı görevini yürüten Hasan Hüseyin ŞEN’in babası hakkın rahmetine kavuşmuştur. Yönetim Kurulu olarak kendisine ve kederli ailesine baş sağlığı dileriz.

          M. Ali BABACAN – Gençlik Spor Vakfı

gsv_yeni2

Gençlik Spor Vakfı, 903 sayılı Türk medeni Kanunu hükümleri uyarınca 1990 yılında kurulmuş, Resmi Vakıf senedi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü Merkez Siciline 2245 numara ile kaydolmuş, bağımsız tüzel kişilik kazanmıştır. Vakıf, kuruluşundan itibaren Vakıflar Genel Müdürlüğünün, Maliye Bakanlığının, Çalışma Bakanlığının ve Başbakanlığın denetimine tabidir. Vakıflar Genel Müdürlüğü Müfettişlerince teftişten geçirilmiştir. Vakıf, ayrıca, Genel Kurullarda delegelerce seçilen Denetim Kurulunun da gözetimi ve denetimi altındadır.